1 miljoen Euro meer uitgeven dan begroot

In de Schakel van 16 november jl. staat onder de kop ‘gemeenteraadsnieuws’ informatie over de raadsvergadering van 8 november. Als burger zou je mogen verwachten dat deze informatie volledig is en een getrouw beeld schept van hetgeen op deze vergadering besproken is. Is dat ook het geval ??? Het stuk gaat over de ontwerpbegroting die goedgekeurd wordt, maar niet door alle partijen. Onderwerp van discussie is de post Jeugdzorg.   De lokale partijen  ZW14 en AWB  stemmen niet met de begroting in vanwege de kosten voor deze post.
Vinden deze partijen dit dan niet zo belangrijk ? Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst.  Een kwart miljoen euro erbij, zoals het voorstel luidt, dat moet toch kunnen!!  Het voorstel tot verhoging is echter niet gebaseerd op een analyse van de extra uitgaven.  Daar komt nog bij -en dat vermeldt het stuk in de Schakel niet- dat er al sprake is van een OVERSCHRIJDING van de kosten van de jeugdzorg met ÉÉN MILJOEN EURO. Bovenop het oorspronkelijk geraamde bedrag aan uitgaven voor jeugdzorg. In het totaal is er dus bijna TWEE MILJOEN euro besteed aan deze post in onze kleine gemeente !!!
Wat is er met onze jeugd  aan de hand? Goede (jeugd)zorg is een taak van de gemeente, maar de kosten mogen en kunnen  niet ongecontroleerd blijven stijgen. De lokale partijen, zijn zeker voorstanders van goede jeugdzorg, maar geen voorstander van het uitschrijven van blanco cheques. Indien noodzakelijk zijn wij ook bereid voor jeugdzorg de benodigde extra middelen beschikbaar te stellen. Die noodzaak moet echter eerst blijken uit een analyse en verantwoording van en over de uitgaven en daarin wenst de coalitie ons niet tegemoet te komen.

Door de coalitiepartijen  VVD, PvdA, CDA en D66 wordt op de overschrijding met een miljoen euro niet gereageerd met kritische vragen maar met een toelichting waarmee deze exorbitante uitgaven verklaard zouden zijn. Ons inziens had de verantwoordelijke wethouder zélf deze toelichting kunnen en moeten geven, maar dit ter zijde.  Niet erg wijs dus.
Samenvattend: De indruk die het artikel in de Schakel wekt is niet juist en niet compleet.  Het tegenstemmen van de lokale partijen is met name gericht op het op voorhand beschikbaar stellen van een aanvullend bedrag van 250.000 euro. Dit mede  in het licht van de reeds bestaande overschrijding van één miljoen euro zonder zicht op het hoe en waarom daarvan.

Namens ZW14 A.J. Links

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven