Aan initiatiefgroep Houd Het Klooster Open

Geachte initiatiefnemers voor Houd Het Klooster open,

Hartelijk dank voor de openbare uitnodiging om mee te denken over het openhouden van Het Klooster.

Hierbij ons idee: gebruik Het Klooster voor een combinatie van gemeentekantoor en verenigingenaccommodatie.

Belangrijk  is het ‘gemeentehuis’ te splitsen in een gemeentekantoor (met de ambtenaren, wethouders en de burgemeester) en het democratisch centrum (waar de raads- en commissievergaderingen plaatsvinden, trouwlocatie, ceremoniële ontvangsten etc.).
Het democratisch centrum komt conform het voorstel van de helaas vorig jaar overleden heer Jaap Walinga  in een -op enige wijze- hersteld Raadhuis Aalst-Waalre. (Zie het ingezonden stuk in het ED uit 2012: Opiniestuk van Jaap Walinga

Het gemeentekantoor maakt gebruik van een gerenoveerd Klooster en de voormalige bieb met als uitwijkmogelijkheid de naar verwachting binnen afzienbare tijd vrijkomende Willibrorduskerk.
Daarbij worden delen van  het Klooster (en evt.  de bieb) gedeeld met het verenigingsleven. Het ‘eetcafe’ van Het Klooster is de kantine voor de ambtenaren en haar bezoekers EN burgers.
Voor de pessimisten onder ons over de zelfstandigheid van de gemeente Waalre betekent een dergelijke verbouwing van Het Klooster dat er een toekomstbestendig kantoor (ook geschikt voor ZZP-ers) gecombineerd wordt met een accommodatie voor verenigingen, zodat ook in de toekomst een positieve exploitatie (en dus behoud) van Het Klooster gegarandeerd is.

Een deel van de verenigingen zal desalniettemin naar ’t Hazzo moeten uitwijken, echter veel minder  dan bij een volledige sluiting van Het Klooster. Om aan voldoende vierkante meters te komen, zal ook de huidige grote zaal van Het Klooster beschikbaar moeten zijn voor de kantoren. Als er maar een ruimte met een hoog plafond beschikbaar blijft voor bijvoorbeeld de Harmonie Juliana is dat -zo is mij door de keer Karsmakers ingefluisterd- acceptabel. Voor uitvoeringen is dan de grote zaal van ’t Hazzo beschikbaar. Daarvan is  de akoestiek heel goed.

In oktober 2014  heeft de gemeenteraad weliswaar besloten Het Klooster te verkopen, maar op initiatief van ZW14 wordt de daadwerkelijke verkoop aangehouden tot 1 januari 2016 om inwoners de kans te geven om Het Klooster open te houden (de coalitie had nl. zonder meer willen verkopen). Het zelf als gemeente in bezit houden van Het Klooster  door het zelf te gebruiken past ons inziens bij dit besluit.

Andere voordelen en kansen:
– Beeldbepalende gebouwen in Waalre-dorp behouden.
– Bij ’t Hazzo vindt bij dit voorstel geen kapitaalvernietiging plaats. Door een hogere bezetting (met een deel van de verenigingen uit Waalre-dorp) gaan de exploitatietekorten omlaag.
– Een door vele gewenste democratische functie in het monumentale -moedwillig bijna verwoeste- Raadhuis tussen de dorpskernen in. Een kans om bij herbouw lokale ondernemers en jongeren te betrekken. Het historische pand zelf  geeft meer waarde aan de achterliggende gronden en is vanwege zijn historie en ligging toeristisch aantrekkelijk. Door gebruik als  democratisch centrum is er een basis voor een goede exploitatie.
– De dure gronden aan de Koningin Julianalaan / Boerenbondterrein kunnen eventueel verkocht worden. Wat ons betreft komt de opbrengst blijvend ten goede aan  het culture leven in Waalre.

De oud-wethouder de heer Bonouvrie wordt genoemd als een van de initiatiefnemers van Houd Het Klooster open. Hij is ervan op de hoogte dat Het Klooster en de bieb als een van de alternatieven is meegewogen in het proces, maar om een aantal redenen is dit alleen in besloten vergaderingen geweest, beschreven  in niet-openbare stukken.
Niet transparant dus.

Wij vinden dat de informatie over het alternatief Het Klooster/bieb openbaar moet worden, inclusief de toenmalige afwegingen. Zodat inwoners (en de nieuwe raadsleden) met de nieuwe feiten en inzichten kunnen beoordelen of het terecht is dat dit alternatief is afgevallen.

Mocht u meer info willen over dit idee cq. suggesties voor verbetering, dan bent u uiteraard welkom.
Samen kunnen we in ieder geval zorgen voor openbaarheid van de informatie over het alternatief voor huisvesting van het gemeentekantoor in Het Klooster/bieb.

Deze mail met dit idee is voor alle duidelijkheid  openbare informatie (zie ook www.zw14.nl).

Met vriendelijke groeten,

Nan Zevenhek
Fractievoorzitter ZW14
jzevenhek@gemeenteraadwaalre.nl 06-21500521

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven