Armoedebestrijding

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat meer dan 93% van onze inwoners graag de helpende hand biedt. Veel mensen hebben er echter moeite mee om hulp te vragen. Dat blijkt o.a. uit ervaringen met armoedebestrijding. Mensen schamen zich of weten niet hoe ze hun leven op orde moeten krijgen. Geldzorgen overheersen alles, áltijd.  ZW14 steunt daarom burgerinitiatieven om juist deze mensen te begeleiden en uitzichtloze schulden te saneren.

Statushouders
Naast de bestaande groep van mensen die ondersteuning nodig heeft, zal er een nieuwe groep komend jaar zeer waarschijnlijk onze hulp goed kunnen gebruiken. Dit zijn namelijk zogenaamde statushouders: vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in onze gemeente een huis of woonruimte krijgen. Velen zitten nu nog in Asiel Zoekers Centra, waardoor er te weinig opvangmogelijkheden zijn voor nieuwe vluchtelingen. Door statushouders sneller te huisvesten in onze gemeente, draagt Waalre haar steentje bij in deze zware tijd voor velen. Wij staan achter het pleidooi voor kleinere opvanglocaties voor vluchtelingen, met een grootte die past bij de gemeente en het draagvlak en de draagkracht van de gemeenschap.

Kwetsbare burgers
Nieuwe burgers zoals statushouders hebben soms  een groot netwerk en kunnen veel zaken best zelf regelen. Ze leveren ook graag een bijdrage aan de gemeenschap. Maar uit gesprekken met Vluchtelingenwerk Waalre blijkt helaas dat vaak administratieve zaken tot onoverzichtelijke problemen kunnen leiden. Door gebrek aan coördinatie over huurcontracten, aanvragen van Burger Service Nummers of onverwachte tegenvallers zoals belastingschulden van voormalige bewoners op hetzelfde adres, waar de nieuwe bewoners op aangesproken worden. Bij onze gemeente is volgen Vluchtelingenwerk nu maar een halve dag per week iemand beschikbaar voor ondersteuning! Ook voor Waalrenaren in moeilijke financiële situaties ontbreekt vaak gemeentelijke menskracht. Sommige inwoners zijn betrokken in lange uitzichtloze procedures.

Persoonlijk aanspreekpunt
Geen woorden maar daden: buurtgenoten en onze vrijwilligers  kunnen veel maar niet alles. Het is gewenst dat er in Waalre alles aan gedaan wordt om armoede te voorkomen en getroffenen weer toekomstperspectief te geven. ZW14 pleit daarom voor een vást persóónlijk aanspreekpunt bij de gemeente met aanzienlijk meer tijd voor ondersteuning van kwetsbare (nieuwe) burgers. Zodat deze weer op eigen kracht kunnen vertrouwen.

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven