Burgerinitiatief voor herbouw Raadhuis Aalst-Waalre

Van: J. Zevenhek
Verzonden: vrijdag 20 maart 2015 10:49
Onderwerp: Verzoek tot agendering op de raad van 7 april a.s. : brief nr 278105: van A.N. van Aken terrein voormalig gemeentehuis e.o. (278105).
Aan de gemeenteraad van Waalre en College B&WGeachte Collega’s,Bijgevoegd antwoorden op vragen van ZW14 over een ingekomen stuk van de heer van Aken over plannen voor het terrein van het voormalig gemeentehuis.Zie Ingekomen brief aan de gemeenteraad nummer 278105  http://www.waalre.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=939&rubriek_id=1630&stukid=58408
ZW14 heeft dit aangemeld voor behandeling in de gemeenteraadsvergadering van 7 april a.s.

Interessant is dat uit de stukken van de raadsvergadering van 16 december 2008 (!) http://www.waalre.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=11&pagid=904&fontsize=12&month=12&year=2008&stukid=13 (agendapunt 4)blijkt dat toen reeds besproken is om een klein gemeentehuis terug te bouwen op het Boerenbondterrein en het historische deel van het gemeentehuis te bestemmen voor exposities en kunst en cultuur (en wat ZW14 betreft dus ook een aantal ceremoniële en representatieve functies).
Het bevreemdt mij dat dit stuk cq. besluit NIET is meegenomen in het proces voor de keuze van de locatie voor herbouw.
In hetzelfde raadsvoorstel wordt een visie gegeven op andere delen van Waalre en er is zelfs een brochure voor de burgers gemaakt….

Zeker gezien het serieus aangepakte voorstel van de heer van Aken lijkt het de moeite waard om deze stukken uit 2008, met positieve reacties van de toenmalige en voor een belangrijk deel huidige raadsleden (zie het goedgekeurde verslag), bij de afweging van de locatiekeuze mee te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Nan Zevenhek
Fractievoorzitter ZW14

Van: griffie
Verzonden: vrijdag 20 maart 2015 9:25
Aan: J. Zevenhek
CC: Gerard G.J.J.. Lammers
Onderwerp: FW: Vraag over brief nr 278105: van A.N. van Aken terrein voormalig gemeentehuis e.o. (278105).

Geachte mevrouw Zevenhek,
De brief die u noemt (278105) is een openbaar stuk. Inderdaad stond deze brief per abuis niet geheel opgenomen op I-babs. Dit is inmiddels hersteld.
–       Het college heeft naar aanleiding van deze brief geen gesprek met betreffende initiatiefnemer gehad;
–       Het stuk ‘Contouren lokale economie en centrumvisie 2030’ (uitkomst van een werksessie) is als bijlage bij het Voorstel tot het vaststellen van de aanpak van het (ruimtelijk) economisch beleid van Waalre in de oordeelsvormende vergadering van 4 december en raadsvergadering van 16 december 2008 besproken;
–       Het al dan niet meenemen van de brief bij de afweging van de locatiekeuze rond het gemeentehuis is aan de raad;
–       Op uw verzoek is betreffende brief opgenomen op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 7 april a.s. Deze agenda staat op 24 maart a.s. op de agenda van het presidium.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Sylvia Cannemeijer
(plv. griffer)

Van: J. Zevenhek
Verzonden: dinsdag 10 maart 2015 20:30
Aan: griffie
CC: Gerard G.J.J.. Lammers
Onderwerp: Vraag over brief nr 278105: van A.N. van Aken terrein voormalig gemeentehuis e.o. (278105).

Geachte griffier,
Op de lijst van Ingekomen stukken van week 10 op iBabs staat brief nummer 278105.

Het eerste onderdeel is een brief gericht aan de raadsleden met een kopie van een brief aan het College B&W.
Is de brief aan het College volledig opgenomen in i-Babs? Omdat de brief namelijk tamelijk abrupt eindigt, niet ondertekend is etc.
Vraag: Heeft het College al een gesprek gehad met de betreffende initiatiefnemer?

Bijlage 1 bevat een onderdeel (?) van de Centrum Visie Waalre 2030.
Vraag: Kunt u aangeven of dit stuk behandeld is in de gemeenteraad van Waalre en zo ja in welke vergadering, (vermoedelijk ergens in 2008) zodat de bijbehorende stukken opgezocht kunnen worden.

Bijlage 2 bevat een impressie van de inrichting van het perceel aan de Koningin Julianalaan (locatie voormalig gemeentehuis en monumentale Raadshuis Aalst-Waalre).
Vraag: Kunt u aangeven of dit een openbaar stuk is?
Vraag: In hoeverre wordt dit als mogelijk alternatief voor invulling van de Koningin Julianalaan meegenomen bij de afweging van de locatiekeuze rond het gemeentehuis.

Indien het een openbaar stuk is, dan verzoeken wij het op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen.

Hoogachtend,

Nan Zevenhek
Fractievoorzitter ZW14

 

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven