De uitslag en coalitievorming

Toen werd het toch nog spannend

Velen dachten dat ZW14 nul zetels zou halen. Maar een zeer intensieve campagne vanaf half februari met de 7 kandidaten van ZW14 heeft twee zetels opgeleverd. Ook felicitaties voor D66 met hun zetelwinst!

Een aantal constateringen:
– De locatiekeuze van het nieuwe gemeentehuis heeft uiteindelijk geen winst/verlies opgeleverd voor partijen. Er zijn kleine verschuivingen negatief voor het CDA en GL in het aantal stemmen, maar niet in het aantal zetels. Heel blij met de steun van de burgers, want het is belangrijk dat Waalre doorpakt op het Bestuurs- en Cultuurcentrum.
– In de campagne was geen van de partijen voor opheffing van de zelfstandigheid van Waalre. Iedereen gaf aan –in wisselende bewoordingen- een betrouwbare partner in de regio te willen zijn. Met de kansen en uitdagingen die er liggen is dat terecht.
– Op het gebied van zorg waren er accentverschillen die waarschijnlijk niet substantieel tot verschuivingen in de uitslag hebben geleid. De continuïteit van de zorg is belangrijk, en het gebruik maken van de ‘kracht van Waalre’ namelijk particuliere initiatieven. Dat geldt ook voor initiatieven op andere terreinen!
– De ‘huidige’ coalitie VVD-CDA-D66-PvdA heeft verloren en gewonnen. Speciaal dankwoord voor D66 en PvdA dit de afgelopen 9 maanden het lef hadden in een coalitie verantwoordelijkheid te nemen. Maar kan in principe voortgezet worden. Er zijn echter ook andere combinaties mogelijk. Tenslotte heeft ZW14 net als D66 twee zetels gewonnen en dat geheel op eigen kracht, zonder landelijke steun! Dus er zijn meerdere ‘winnaars’ in Waalre!

Kwaliteit in het bestuur
ZW14 vindt dat ALLE wethouders, dus ook zittende wethouders, via een assessment getest moeten worden of ze capabel zijn voor de functie. Want voor een krachtig bestuur in regionaal verband zijn capabele wethouders nodig!
Voorts is afgelopen 9 maanden gebleken hoe belangrijk het is dat er een onderlinge klik is en vertrouwen. Niet alleen tussen de wethouders, maar ook tussen de fracties.

Tot slot
Openheid en transparant bestuur moet serieus genomen worden. Dus ook openheid en transparantie naar elkaar. En eerlijk zijn over ingenomen standpunten in het verleden.
En eerlijk zijn in de volgende stappen van het proces: is er wel of niet al achter de schermen een coalitie gevormd (dit heb ik in het verleden meegemaakt) en worden de ‘gesprekken’ met de andere partijen voor spek en bonen gevoerd of niet. Openheid is vereist! ZW14 kan haar tijd wel beter gebruiken.
In oppositie of coalitieverband zullen we van ons laten horen met initiatieven, zoals vorig jaar voor behoud van het monumentale Raadhuis uit 1929. Maar ook op andere terreinen! Waar mogelijk zoeken we komende 4 jaar daarvoor samenwerking met andere partijen binnen of buiten de coalitie/oppositie.

Nan Zevenhek, 20 maart 2014
Zelfstandig Waalre 2014

In zijn reactie op de uitslag van de verkiezingen gaf de heer de Zeeuw van D66 op 20 maart 2014 aan dat hij niets wil dichttimmeren en zodat op de oppositiepartijen iets in te brengen hebben: daar zullen we hem uiteraard aan helpen herinneren!

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven