Fijne feestdagen en een gelukkig 2017

Bert Links en Gerard LammersZW14 heeft ook in 2016 , een kritische bijdrage geleverd aan het debat en de besluitvorming  in de gemeenteraad en daarmee aan het bestuur van Waalre.

Het behoud van het oude Raadhuis
Een belangrijk succes, waar ZW14 in samenwerking met enkele andere partijen lang aan gewerkt heeft, is het behoud van het oude Raadhuis Aalst-Waalre. (Lees hier ons rapport.) Het is mede daardoor onderdeel geworden van het nieuwe multi-functionele gemeentehuis. Hiermee beschikt Waalre weer over een mooie trouwlocatie, een nieuwe grote zaal en een plaats waar, naar wij hopen, de gemeenteraad nog lang besluiten kan nemen over ons mooie dorp.

Langer zelfstandig blijven wonen   
In 2017 zal de mogelijkheid voor een ‘Blijverslening’, -dat is een lening voor senioren die hun eigen huis willen aanpassen, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen- onderzocht worden.

Buurtbrieven
Behalve dat de fractie in gesprek ging met buurtbewoners, heeft ze in een aantal gevallen via zogenaamde ‘Buurtbrieven’, inwoners geïnformeerd over haar standpunten. Bijvoorbeeld over de Rooische Hoeve, het Bastionhotel en de wateroverlast in de omgeving van de Arembergstraat. Lees hier onze Buurtbrieven.

Bakske koffie
Diverse keren hebben burgers ons uitgenodigd voor een ‘Bakske koffie’ bij hen thuis of een openbare locatie in de buurt. Soms was er gewoon uitleg nodig over de gemeente, soms was het bijpraten, maar altijd had de fractie er iets aan. Uw input is heel belangrijk voor ons. Nodig ons gerust (weer) uit!

2018 verkiezing van een nieuwe gemeentebestuur
Een aantal inwoners heeft de cursus ‘Politiek actief’ gevolgd. In 2017 wordt deze opnieuw gegeven en wij roepen politiek geïnteresseerde inwoners op, zich daarvoor aan te melden.  We hopen dat er nieuwe kandidaten zijn die van de huidige raads- en collegeleden het stokje in 2018 overnemen. Wij vinden dat Waalre toe is aan een nieuw bestuur, samengesteld uit capabele burgers uit ons dorp. Samenwerking tussen lokale en landelijke partijen zal nodig zijn voor de kwaliteit van het toekomstige bestuur en voor draagvlak onder de inwoners.Lees over een Stage bij ZW14 en nog meer.
Heeft u al gelezen over ons idee voor een ‘gekozen’ Wethouder? Die VOOR de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 al bekend is!

Herinrichting Eindhovenseweg en de Traverse
Voor het terugdringen van de hoeveelheid doorgaand verkeer in ons dorp is meer nodig dan de nieuw aan te leggen Westparallel. De huidige doorgaande wegen zullen heringericht moeten worden. ZW14 wil graag dat daar maximaal 30 km gereden wordt, openbaar vervoer, voetgangers  en fietsers voorrang hebben, doorgaand vrachtverkeer verboden wordt, er meer groen is en veel minder uitstoot van fijnstof.

Herinrichting van de Markt in Waalre-dorp
Ook in 2017 houdt ZW14 een vinger aan de pols bij de plannen voor Waalre-dorp. Blijven authentieke kenmerken maar ook het dorpse karakter van de Markt behouden of kan het worden versterkt?   Is het na de herinrichting ook echt een aangename plaats  om te vertoeven en veilig voor voetgangers en fietsers? Wordt niet alleen het riool vervangen maar is er ook aandacht voor de tijdelijke berging van hemelwater na wolkbreuken.

Waalre energieneutraal
ZW14 ziet graag meer ambitie en daadkracht voor het energieneutraal maken van de gemeente Waalre. Als uitvloeisel van de Parijse milieu akkoorden zal ook Waalre de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen tot een minimum moeten beperken.

Een door burgers controleerbaar gemeentebestuur
Heeft u al eens geprobeerd om uit de openbare stukken, verslagen van vergaderingen e.d. te achterhalen wat de inbreng en standpunten waren van fracties? Kon u gemakkelijk de raadsagenda vinden om te zien of het de moeite waard was om naar de raadsvergadering te gaan? Heeft u wel eens de eindeloze geluidsband afgeluisterd?
Wij vinden de huidige wijze van verslaglegging onder de maat en niet transparant en daardoor onvoldoende controleerbaar.  U moet gemakkelijk kunnen achterhalen wat politici en hun fracties daadwerkelijk gedaan hebben.
Dat is nodig voor het behoud van vertrouwen in de politiek en voor draagvlak en betrokkenheid van de inwoners.
Lees over ons onderzoek naar de slechte verslaglegging van de vragen over het AZC Waalre.

Graag tot ziens, namens ZW14
Gerard Lammers                             glammers@gemeenteraadwaalre.nl              040-2216668
Bert Links                                         alinks@gemeenteraadwaalre.nl                     040-2214762
www.zw14.nl                                   @nan7hek

 

 

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven