Geen woorden maar daden: gehandicaptenbeleid

Motie: Geen woorden maar daden bij VN verdrag Gehandicapten

De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen op 8 november 2016, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2016 nr. 2016-48;

Overwegende dat:
–        In de begroting van 2017 niets staat over uitvoering van het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking.
–        Er bij de voorzitter van het Gehandicaptenplatform Waalre ernstige zorgen zijn over de uitvoering van Agenda 22, voor het voor gehandicapten toegankelijk maken van de openbare ruimte, openbare gebouwen, blindegeleide routes op straat, maar ook informatie van de gemeente.
–        De gemeenteraad een degelijke uitvoering van beide wetten in Waalre essentieel vindt.

Verzoekt het College:

  1. Zo spoedig mogelijk aan te geven hoe ze zelf uitvoering geeft aan het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking en hoe ze zelf uitvoering geeft aan Agenda 22.
  2. Aan te geven hoe ze waarborgt dat nu en in de toekomst uitvoering ervan gewaarborgd is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door de volgende fracties:

ZW14

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven