Gemiste inkomsten uit pachtgronden?

Aan College B&W Waalre,                                                          Waalre 10 augustus 2016

In De Schakel van 4 mei j.l. stond een mededeling dat u gemeentelijke landbouwgrond aanbood om te pachten m.i.v. 19 mei.
Een plattegrond met de gronden die het betrof zou te downloaden zijn vanaf de gemeentelijke website.

ZW14 heeft hierover de volgende vragen. Kunt u deze z.s.m. schriftelijk beantwoorden.

1. Op de gemeentelijke website is bij de zoekterm ‘pacht’ of ‘pachtgronden’ geen plattegrond te vinden met de mogelijk te pachten gronden.
Kunt u aangeven hoe een buitenstaander WEL de kaart met de te pachten gronden kan vinden?

2. In het landbouwgebied nabij het Gat van Waalre liggen diverse landbouwgronden braak. Uit gesprekken met boeren bleek dat de aanbiedingsdatum voor de pachtgronden te laat was om mee te tellen bij bepaalden tellingen die voor de boeren belangrijk zijn.
2a. Kunt u aangeven hoeveel van de aangeboden pachtgronden uiteindelijk niet gepacht zijn.
2b. Kunt u aangeven wat de reden is dat boeren niet geboden hebben op de betreffende gronden?
2c. Waarom zijn deze gronden niet eerder aangeboden, zodat ze wel meetelde voor belangrijke tellingen bij de boeren?

3. In het deel tussen het Gat van Waalre en de snelweg ligt er een groot terrein al jaren braak, nl. het terrein waar enige tijd slibopslag heeft plaatsgevonden.
3a.Is dit terrein ook eigendom van de gemeente?
3b. En zo ja, waarom is dit terrein al jaren niet verpacht?
3c. Hoeveel inkomsten heeft de gemeente hierdoor misgelopen?

4.Kunt u aangeven welk totaal bedrag de gemeente Waalre dit jaar niet ontvangt, doordat de landbouwgronden niet verpacht zijn?

5. Kunt u aangeven voor gemeentelijke landbouwgronden die al jaren braak liggen, hoeveel inkomsten de gemeente daardoor misgelopen heeft?

6. Wat doet u eraan om deze inkomsten voor de toekomst veilig te stellen?

Hoogachtend, namens ZW14

Nan Zevenhek

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven