Holistische benadering rioolheffing

Een lagere rioolheffing door afkoppelen van hemelwater?
Waalre wil graag een meer duurzame gemeente worden. Maatregelen die ze neemt dienen dat doel dan ook te ondersteunen. ZW14 onderzoekt daarom of het mogelijk is om het financieel aantrekkelijk te maken dat huishoudens zelf hemelwater afkoppelen van het riool of het tijdelijk opslaan in eigen tuin. Want het hemelwater dat lokaal gebufferd wordt en eventueel infiltreert in de bodem, hoeft niet meer afgevoerd te worden door het riool. De rioolcapaciteit is dan beschikbaar voor plaatsen met minder opslag- en infiltratiemogelijkheden. Dat kan grote investeringen van de gemeente voorkomen EN het is veel duurzamer.
De rioolheffing zou bijvoorbeeld niet afhankelijk moeten zijn van het aantal mensen dat in een huis woont, maar afhankelijk van de bijdrage van een huis aan de piekafvoer. Een volledig betegelde tuin en een dak die allebei op het riool afwateren leiden dan tot een hogere rioolheffing.
Lees meer over dit onderwerp op deze website met de zoekterm ‘hemelwater’. Uw suggestie is uiteraard welkom!

Verwacht: Internet of Things gebruiken voor een Smart Water City

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven