Historie van locatiekeuze gemeentehuis

Op 30 januari 2014 is er in ’t Hazzo een informatiebijeenkomst over de huisvesting van de gemeente.
Voor een goede beeldvorming is het nodig dat de informatie die burgers krijgen over de huisvesting van het gemeentehuis duidelijk en volledig is m.b.t. de locaties.
Een stuk historie:
Oorspronkelijk werd alleen gekeken naar de oude locatie, maar dat zou vrij zeker betekenen dat het authentieke Raadhuis gesloopt zou worden. Uit een onderzoek onder burgers bleek dat dit ongewenst was. Mede geïnspireerd door een groep burgers die heeft nagedacht over de toekomst van de gemeenschapshuizen, is het alternatief van ’t Hazzo erbij gekomen. Een van hun ideeën was nl. om de overcapaciteit van de gemeenschapshuizen te verminderen door ambtenaren te huisvesten in een zogenaamde multifunctionele omgeving. Daardoor zou ook de bezetting van de andere wijkcentra omhoog gaan en de totale kosten voor de Waalrese gemeenschap omlaag. Dit idee is ook terug te vinden in het Programma van Eisen, met menging van functies en meer informele ontmoetingen tussen burgers en bestuur.
Nu is een van de scenario’s zelfs een variant 1d in ‘’t Hazzo zonder theaterzaal. Het Klooster heeft immers ook een mooie zaal. Interessant om te weten wat burgers daarvan vinden.
De stukken op de website www.waalre.nl/gemeentehuis moeten duidelijker worden:
Uit de matrix met de financiële onderbouwing is niet duidelijk wat de mogelijke baten zijn als NIET voor een bepaalde locatie wordt gekozen. De mogelijke opbrengst van verkoop van alle grond aan de Koningin Julianalaan 19 –onder voorwaarde van renovatie van het Raadhuis- of de opbrengst van het Boerenbondterrein bijvoorbeeld. En ook is niet duidelijk of en hoe de kostenbesparing is meegenomen door de exploitatie van ’t Hazzo te delen met de huisvesting van de gemeenteambtenaren. Of wat de kosten zijn van tijdelijke huisvesting van verenigingen bij een eventuele herbouw van een deel van ’t Hazzo.
Als gemeenteraad zijn we heel intensief bezig geweest met de materie: de inwoners moeten kunnen controleren of wij ons werk goed gedaan hebben!
Om die reden heb ik gevraagd (lees meer) aan het College om de informatie over de mogelijke scenario’s voor huisvesting op de website te verbeteren.
Nan Zevenhek, 20 januari 2014

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven