Verbeter info over locaties

Aan: College B&W
Kopie: Gemeenteraad Waalre
Geacht College,
De stukken op www.waalre.nl/gemeentehuis over de mogelijke locaties van het gemeentehuis blijken erg beperkt, versnipperd en onduidelijk.
Enkele voorbeelden:
– De matrix geeft geen enkele toelichting op gebruikte afkortingen, zoals MFC of wat het verschil is tussen de verschillende rijen in deel III. Er is geen toelichting wat de oorzaak is dat terwijl de investering bij een scenario hoger is, toch de exploitatielasten lager kunnen zijn. Ook de grondopbrengsten van locaties zijn niet apart genoemd, terwijl die bij bijvoorbeeld de Koningin Julianalaan aanzienlijk zijn, waarbij ook nog als voorwaarde gesteld kan worden om het verwoeste monumentale Raadhuis uit 1929 te herstellen. Ook de exploitatievoordelen van het combineren van een Cultuurcentrum met een Bestuurscentrum worden niet genoemd. Daardoor krijgt de burger een eenzijdig beeld: alleen het initiële investeringsbedrag is voor de burger een kriterium. Velen zullen heel begrijpelijk gaan kiezen voor de -schijnbaar- goedkoopste variant.
-De projectbladen per locatie, per locatie 2 stuks, bestaan slechts uit 1 impressie per projectblad. Daardoor moet een geïnteresseerde burger heel veel aparte projectbladen openen en krijgt hij/zij toch heel weinig informatie. Een omschrijving van de belangrijkste verschillen in bijvoorbeeld de varianten van ‘t Hazzo ontbreekt, dat moet de lezer afleiden uit de 6 aparte projectbladen o.b.v. de plattegronden. Erg lastig!
Waarom is er niet voor gekozen om alle locaties en varianten in een document op te nemen, met een korte omschrijving en impressies. En een uitgewerkt voorbeeld zodat er inzicht is in de gedegenheid van het onderzoek dat geleid heeft tot de samenvatting in de matrix.
Jammer, want de informatie die wij als raad hebben gekregen, zou veel helderheid verschaffen en vooroordelen weg kunnen nemen. De beperkte info op de website doet geen recht aan het werk dat aan de selectie vooraf is gegaan. Wij moeten onze burgers wel serieus nemen!
Een deel van de informatie zal de burger nodig hebben om de voor- en nadelen en kansen van locaties onderbouwd te kunnen geven. Ook zullen hierdoor extra vragen gesteld worden.
Ook ontbreekt het programma van Eisen, of minstens het raadsvoorstel waarin het programma van Eisen wordt beschreven en het verslag met de discussie erover.
tot slot: Is het correct wat op de website staat dat er zowel ‘s middag 16.00 uur als ‘s avonds een informatiebijeenkomst is?
Omdat tijdens een bijeenkomst met de raad is gezegd dat er alleen ‘s avonds een bijeenkomst was voor de burgers en ‘s middags voor de ambtenaren.
Met vriendelijke groeten,
Nan Zevenhek

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven