In actie voor de bijen

Op 2 maart 2016 schrijft de New Scientist dat 40 procent van de bijen en vlinders met uitsterven wordt bedreigd: http://www.newscientist.nl/nieuws/veertig-procent-bijen-en-vlinders-met-uitsterven-bedreigd/

Al in 2014 heeft ZW14 in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de bijen, dat heeft geresulteerd in ondertekening door het College van het zogenaamde bijenconvenant. Zie http://www.zw14.nl/bijenlint-waalre/ .  In December 2014 is toegezegd dat er een aangepast groenbeleid zou komen.

Maar wat is van deze beloftes concreet terecht gekomen?
Er zijn diverse bijenkassen geplaatst op een aantal gemeentelijke percelen. Maar van een aanpassing van het groenbeleid naar een meer bijvriendelijke variant is geen sprake: daar is niets over terug te vinden op de gemeentelijke website. Het zoeken naar ‘bijen’ of ‘bijenconvenant’ op www.waalre.nl levert niets op. De inhoud van het convenant is dus ook niet te achterhalen!

Op een mondeling aanbod aan de verantwoordelijk wethouder om met goedkoop maar goed bloemenzaak braakliggend terrein bijvriendelijk te maken wordt niet ingegaan.

Ook zijn er geen acties vanuit de gemeente om mensen te stimuleren om ZELF bijvriendelijker te tuinieren…. Zoals bijvoorbeeld een verwijzing naar dit boekje: http://www.bijenlint.nl/informatie/publicaties/97-tips-voor-bij-vriendelijke-tuin

U kunt ook zelf uw supermarkt oproepen om bijvriendelijker producten te verkopen, bijvoorbeeld via de website van Greenpeace:
http://www.greenpeace.nl/2016/Nieuwsberichten/Landbouw/Red-de-bij-maak-je-supermarkt-gifvrij/

Of steun de Stichting B-Tween uit Waalre (http://www.b-tween.org/ ), waarbij met hulp van u en andere sponsors geprobeerd wordt om de bijenpopulatie te vergroten door imkers te ondersteunen met hun werk.

Wij vinden dat de gemeente haar beloftes van het bijenconvenant moet nakomen

Als raadslid controleren wij de uitvoering van het beleid. Ook bij dit onderwerp geldt: geen woorden maar daden. Aan alleen een convenant met mooie woorden hebben de bijen niets.
Maar het blijkt dat zelfs een raadslid de relevante stukken niet kan vinden op de gemeentelijke website. Hoezo een transparant bestuur????

Wordt vervolgd!

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven