KvK zoekt waterschapsbestuurders

Het waterschap is de oudste democratische bestuursvorm van Nederland. Er zijn op dit moment 21 waterschappen in Nederland, waar ongeveer 11.000 medewerkers in dienst zijn met een omzet van 2,7 miljard. De waterschappen beheren onder andere waterkeringen, zuiveren afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zij zorgen ervoor dat we in Nederland onze voeten drooghouden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen. De activiteiten van waterschappen hebben ook raakvlakken met ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeheer, recreatie e.d. , waardoor de verschillende, soms tegenstrijdige, belangen binnen het waterbeheer zo goed mogelijk op elkaar moeten worden afgestemd.  

Via de verschillende heffingen betaalt het bedrijfsleven voor circa 20% mee aan de kosten voor het uitvoeren van deze taken. Het is daarom van groot belang, dat er vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven zitting hebben in het bestuur van een waterschap, zodat zij mede het beleid kunnen bepalen. De Kamer van Koophandel benoemt de bestuurders die het bedrijfsleven in het waterschapsbestuur vertegenwoordigen. Benoeming gebeurt via een open kandidaatstelling. De KvK nodigt kandidaten uit hun interesse tussen 1 april en 31 mei 2018 kenbaar te maken.

Waar voldoet een geschikte kandidaat aan?

Iedereen die zich verbonden voelt met het bedrijfsleven en de belangen voor deze categorie in het waterschap wil vertegenwoordigen, kan zich kandidaat stellen. De KvK vindt het belangrijk dat een kandidaat binding heeft met het bedrijfsleven. Kandidaten hebben verder bij voorkeur bestuurlijke ervaring, een goed netwerk en zijn teamspelers. Meer informatie vindt u in de uitgebreide profielschets.

Hoe stelt u zich kandidaat?

Voor de kandidaatstelling levert u de volgende gegevens aan:

           Een volledig ingevuld en ondertekend kandidaatstellingsformulier.

           Een kopie van een geldig legitimatiebewijs

           Uw CV

Let op:

           U kunt zich uitsluitend kandidaat stellen voor een bestuurszetel voor het waterschap waarin u woont. Bij twijfel controleert u uw locatie.

           Bij voordracht voor benoeming heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Stuur tussen 1 april en 31 mei 2018 uw kandidaatstelling naar waterschap@kvk.nl of per post naar de KvK t.a.v. waterschapsverkiezingen, postbus 2852, 1000 CW Amsterdam.

 Hoe ziet de procedure eruit?

Een commissie beoordeelt de aanmeldingen, interviewt de kandidaten en geeft advies aan de Regionale Raden van de Kamer van Koophandel. De Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel benoemt de bestuursleden op basis van de voordracht van de Regionale Raden. Uiterlijk 1 november krijgen de kandidaten bericht. De bestuursperiode start daarna in maart 2019. 

Regeling benoeming waterschapsbestuurders

Vragen?

Stel ze aan de Kamer van Koophandel via waterschap@kvk.nl

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven