Motie AED cursus voor raad- en collegeleden

MOTIE AED cursus voor raad en collegeleden
De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen op 8 november 2016, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2016 nr. 2016-48;

Overwegende dat:
–        Er elke dag 35 Nederlanders sterven aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis.
–        Met voldoende AED’s en actieve burgerhulpverleners de overlevingskans van mensen met een hartstilstand aanzienlijk wordt vergroot.
–        In Waalre volgens openbare informatie het aantal burgerhulpverleners minder dan 1 procent is.
–        Het volgen van een AED cursus onderdeel van een sociaal gebeuren kan zijn.

Is van mening dat:
–        Het jaarlijkse raadsuitstapje gebruikt kan worden voor het leren omgaan met een AED, zodat alle raads- en collegeleden als burgerhulpverlener geregistreerd kunnen worden.

Verzoekt het college om:
–        Samen met de griffier elke vier jaar eenmaal het raadsuitstapje te gebruiken om raads- en collegeleden te leren omgaan met een AED.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de volgende fracties:

ZW14

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven