Gemeentehuis/gemeenschapshuizen

Op 25 Februari 2014 heeft bijna de voltallige gemeenteraad ervoor gekozen om het nieuwe gemeentehuis op de locatie van ’t Hazzo te gaan bouwen. De 5 politieke partijen AWB/GB74, VVD, D66, PvdA en de meerderheid van het CDA hebben gemerkt dat hun keuze voor ’t Hazzo hier en daar vragen heeft opgeroepen. Dat vraagt om een nadere toelichting en verantwoording over de gemaakte keuze. Dat doen wij van harte.

Als criterium voor het nieuwe gemeentehuis was naast andere eisen de functie “elkaar ontmoeten” opgenomen, om dit in ons dorp te versterken. Door de sportzaal ’t Hazzo te behouden en het zalencentrum zelf te herbouwen als gemeentehuis annex wijkcentrum realiseren we een belangrijke toegevoegde waarde. Daarnaast zullen de operationele kosten behoorlijk verminderen door gezamenlijk met ’t Hazzo gebruik te maken van personeel, vergaderkamers, zalen en horecafaciliteiten. Kortom, een multifunctioneel gebruik van ruimtes; een ander belangrijk criterium voor ons.

Zalen stonden te veel leeg en nu kunnen we bij nieuwbouw van het gemeentehuis en ’t Hazzo deze overcapaciteit aanpakken en het vernieuwde gebouw tevens beter inrichten als wijkcentrum. Daardoor wordt ook de exploitatie van ’t Hazzo weer betaalbaar voor de gemeente en dus ook voor u als inwoner en voor de verenigingen. Bovendien kunnen we nu van die plek iets moois maken, waardoor het de uitstraling krijgt die Waalre verdient.

Bij een andere keuze dan bij ’t Hazzo zou het niet ondenkbaar zijn dat ’t Hazzo op termijn gesloten zou moeten worden wegens te hoge kosten.

De gemeenteraad heeft er in een vroegtijdig stadium voor gekozen om de keuze voor de locatie nog in deze raadsperiode af te ronden, dus vóór 19 maart. Dat, omwille van de voortgang en daarmee ook de beheersing van extra kosten, maar ook omdat de zittende raadsleden volledig ingevoerd zijn in het onderwerp.

Over het gebied aan de Julianalaan: het verdwijnen van de karakteristieke gemeentevilla aan de Julianalaan gaat u en ons echt aan het hart. Wij vinden, samen met u, dat de historische en karakteristieke waarde van die plek in enige vorm bewaard moet blijven.

Daarom gaan wij, zoals eerder aangekondigd, in de raadsvergadering van 11 maart 2014 een motie indienen waarin we het college van B&W verzoeken met een plan te komen voor de toekomst van die plek. Een plan waarbij de inwoners in grote mate betrokken worden en waarin het verleden en de emotie een herkenbare plaats krijgen.

Naschrift: de motie is op 11 maart 2014 met grote meerderheid aangenomen, met 1 tegenstem, nl. van de heer A. van Holstein (CDA).

In het najaar van 2014 heeft de gemeente Het Klooster moet kopen om een faillissement te voorkomen. Lees over de inbreng van ZW14 

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven