Onze inbreng bij besluit over het Klooster en ’t Hazzo

Op 28 oktober 2014 kon de gemeenteraad vragen stellen over het voorstel van het College over de toekomst van het Klooster. Het voorstel was:

“In te stemmen met het voorstel om het Klooster na 2018 te verkopen en het multifunctioneel centrum Hazzo uit te breiden voor een deel van de gebruikers van het Klooster.”
Zie de website van de gemeente Waalre.

Door de recente aankoop van het Klooster door de gemeente (om te voorkomen dat het failliet zou gaan), zijn er meer dan 185.000 Euro aan kapitaallasten per jaar op de begroting structureel erbij gekomen. Dit geld kan niet meer besteed worden aan bijvoorbeeld cultureel maatschappelijke activiteiten.

ZW14 vond dat –gesteund door de insprekers op 28 oktober-  een definitief besluit voor verkoop absoluut te voorbarig was. Inwoners en belanghebbenden van verenigingen dienen een kans te krijgen om het Klooster te behouden. OF samen met het college na te gaan welke andere mogelijkheden er zijn in Waalre-dorp voor het lokale verenigingsleven. Met name voor ouderen zijn ontmoetingsmogelijkheden dicht bij hun huis (gezamenlijk eten, voorlezen, e.d.) essentieel.

Dit resulteerde in het aangepaste besluit:
“1. In te stemmen met het voornemen om het Klooster na 2018 te verkopen en het multifunctioneel centrum Hazzo uit te breiden voor een deel van de gebruikers Klooster.  2. Het voornemen tot verkoop te heroverwegen indien een partij voor 1 januari 2016 een businessplan aan de gemeente kan voorleggen die voldoet aan de gestelde (financiële) voorwaarden.
3. Mede in het kader van de voorgenomen vervreemding van Het Klooster en met het oog op leefbaarheid van het dorp de visie op het centrum Waalre dorp te herijken”

Dit besluit geeft de mogelijkheid aan de verantwoordelijk Wethouder om in overleg met de  betrokken verenigingen te kijken naar goede huisvesting in hetzij Waalre-dorp, hetzij ’t Hazzo. Als het een groep inwoners lukt om tijdig met een voorstel te komen voor huisvesting van de verenigingen in het Klooster, dan gaat de verkoop ervan niet door. Dat betekent wel dat die groep dan de kapitaallasten moet kunnen opbrengen!

Dit voorstel is met een grote meerderheid aangenomen.
Interessant is dat zonder dat ZW14 een amendement heeft ingediend, toch het besluit is veranderd!

Omdat het proces voor bouw van een nieuw Bestuurs- en Cultuurcentrum doorloopt, kan er niet gewacht worden op de uitkomst van de huisvesting van verenigingen in Waalre-dorp. Daarom werd in diezelfde raadsvergadering gevraagd om extra budget voor uitbreiding van ’t Hazzo.
ZW14 heeft aangegeven dat dit een maximale uitbreiding betreft. De Wethouder heeft dit bevestigd en ook toegezegd dat het ontwerp modulair zal zijn, zodat altijd onderdelen van het gebouw apart verhuurd kunnen worden. Als op korte termijn uit overleg met de verenigingen blijkt dat minder vierkante meters blijkt, zal dat ook aangepast worden.
Verenigingen en omwonenden zullen bij de plannen actief betrokken worden.

ZW14 wenst de verantwoordelijk Wethouder Marina Starmans veel succes.

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven