Onze visie voor 2017

… Onze visie voor 2017

De heftige regenbuien van afgelopen weken tonen aan hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op een ander klimaat. Het riool in Waalre liep op een aantal straten over: het kon de grote hoeveelheid hemelwater niet verwerken. Overlast, stank en schoonmaakkosten (los van mogelijke gezondheidsrisico’s) waren het resultaat. Dat moet anders. Iedereen die het kan moet daar een ‘steenje’ aan bijdragen. Huizen die hemelwater in hun eigen tuin kunnen verwerken, moeten gestimuleerd worden om dat te doen. Dat kan bijvoorbeeld door dan een lagere rioolheffing te berekenen. Amsterdam gebruikt die stimulans al, in Waalre moet dat ook kunnen. Een tuin of een terras dat blank staat is minder erg dan een rioolput die overstroomt.
**** Op 8 april organiseert ZW14 samen met fracties uit het waterschapsbestuur en de gemeenteraad de WaalreWaterdag: Lees meer ****

Waalre groenfontein
Groene voortuinen helpen ook daarbij. Groene straten zien er veel aantrekkelijker uit en het vermindert de ‘hittestress’. Want door de klimaatverandering komen er meer warme dagen en nachten. Een korting op de WOZ-belasting zou groen gedrag moeten belonen.
Welke kosten worden daarmee vermeden? Er zijn minder opruimkosten van overgelopen vervuilde straten, minder investeringen  voor aanleg van duur nieuw riool of waterbergingsgebieden, minder hoge verwerkingskosten bij de Riool Water Zuiverings Installatie en minder vissterfte (door vies riooloverstort) in onze beken. Een groene omgeving is ook goed voor ons welzijn en is beter voor onze gezondheid.  Het werkt dus als preventieve maatregel op uitgaven voor de volksgezondheid.

Integratie en respect voor elkaar
Diverse keren heeft ZW14 het College erop gewezen dat het vluchtelingenprobleem niet zozeer gaat over huisvesting maar over integratie. Waalre kan voor meer huizen zorgen door gebruik te maken van de Leegstandswet, of door te investeren in tijdelijke, experimentele woningen. De grote uitdaging, zowel bij vluchtelingen in een AZC als bij Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor 5 jaar), is integratie. Het is belangrijk dat deze mensen zich weer mens voelen, zien hoe wij in Nederland met elkaar omgaan en hoe we meningsverschillen oplossen. Als bevoorrecht bestuur en bevoorrechte bewoners van dit mooie dorp, zijn de vluchtelingen  voor ons een kans om onze compassie te tonen. En zoals een van de deelnemers aan de discussie van 31 maart j.l. als kans noemde: dat onze kinderen met andere culturen kennis kunnen maken. Of, zoals een gewaardeerd oud-wethouder zei: vrede en veiligheid maak en beleef je samen. Hoe? Respect voor elkaar.

In mei 2016  is Ton Herbrink een zeer gewaardeerd inwoner van Waalre overleden.
Omroep Brabant heeft een laatste gesprek met hem gehad: http://www.omroepbrabant.nl/?news/249074962/97-jarige+veteraan+Ton+Herbrink+staat+nu+echt+oog+in+oog+met+de+dood.aspx
Ton heeft o.a. leerlingen gevraagd wat ze onder vrijheid verstaan. Als deze dan antwoordden “Dat ik mag doen en laten wat ik wil en de rest kan barsten”, was hij hevig teleurgesteld en bezorgd “Sorry boys, daar heb ik niet voor gevochten”.
De afscheidsdienst in de Willibrorduskerk was ook indrukwekkend. “Een mooi mens die het sieraad van de eenvoud droeg en een rechte rug had.” Op zijn bidprentje geeft hij ons een laatste zeer actueel advies:
Vrede en veiligheid maak en beleef je samen. Hoe? Respect voor elkaar.
Gun anderen een eigen mening, een eigen godsdienst en een eigen cultuur.
Dat is niet altijd makkelijk, maar veel gemakkelijker en veel goedkoper dan te moeten vechten voor de vrijheid.

Bedankt Ton voor alles wat je gedaan hebt en je mooie en wijze laatste woorden aan ons.

Nan Zevenhek 7 juni 2016

Lees ook het betoog van ZW14 bij de behandeling van de begroting 2017

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven