Openbaarheid besteding fractieondersteuning

Op 20 oktober 2015 heeft ZW14 in de gemeenteraad via een motie bepleit om de verantwoording van de besteding van het fractiebudget (‘financiële vergoeding fractieondersteuning’) per fractie openbaar te maken, door deze per fractie op de gemeentelijke website plaatsen.Daarbij dienden de openbare declaraties van het College B&W als voorbeeld.
Per fractie gaat het om een jaarlijks bedrag van ca. 2750 tot 3250 Euro. ZW14 vindt het belangrijk dat u als burger inzicht heeft in waar het (gemeenschaps)geld aan besteed is. Het is natuurlijk onmogelijk om alle onderliggende stukken van de activiteiten (advertenties, brochures etc.) en de facturen op de website te plaatsen, maar het overzicht (Exel sheet) is eenvoudig te publiceren.
Slechts 2 leden van AWB gaven aan dat ze het voorstel zouden steunen, de fractievoorzitter van AWB en de andere partijen gaven aan dat ze dat niet zouden doen. Ze wilden het bespreken in het Presidium (vergadering met alleen de fractievoorzitters).
Omdat wij het belangrijk vinden dat er openbaarheid komt over de gedeclareerde fractieuitgaven van alle fracties hebben wij de motie aangehouden. Wel hebben we aangekondigd zelf NU al de gedeclareerde kosten openbaar te maken.

De link bevat de Verantwoording besteding budget fractieondersteuning ZW14 in 2014. Bij de griffier ligt een exemplaar waarop hij heeft aangetekend of de uitgave voldoet aan de verordening (lees meer over wat dat precies inhoudt).
De onderliggende stukken kunt u bij de fractievoorzitter (tel. 2214762) OF de griffier van de gemeente Waalre (tel. 2282552) inzien.
Alle posten zijn goedgekeurd.

Op 20 oktober 2015 heeft een meerderheid van de gemeenteraad de door de griffier gecontroleerde verantwoordingen van alle fracties goedgekeurd. ZW14 heeft tegengestemd met de volgende verklaring: Wij stemmen tegen omdat we het niet eens zijn met de wijze waarop de verordening is geïnterpreteerd en de wijze waarop is gecontroleerd.

 

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven