Raadhuis uit 1929 biedt kansen

Aan de Gemeenteraad Waalre                                                                                                                         10 maart 2014.

Geachte raadsleden,

Morgenavond 11 Maart 2014 bespreekt u de motie van de PvdA e.a. over de ontwikkeling van de locatie van de Koningin Julianalaan.
De nieuwe gemeenteraad zal een beslissing moeten nemen, welke voorwaarden zij verbindt aan eventuele verkoop van de gronden aan de Koningin Julianalaan.
Vorig jaar heb ik het initiatief genomen om sloop van de restanten van het authentieke Raadhuis uit 1929 te voorkomen. Samen met Erwin Rutten van AWB is uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor herstel van het monumentale authentieke Raadhuis uit 1929 in een of ander vorm, en dat aan u gepresenteerd op 28 Mei 2013.
Aanvullend op de eerdere informatie, wil ik graag het volgende onder uw aandacht brengen.

Belang van de aanwezigheid van erfgoed voor de waarde van huizen in een gebied
Uit de enquête van Elseviers Weekblad kwam Waalre in 2013 als een van de beste gemeentes uit naar voren, maar een aantekening was dat er weinig authentieke gebouwen stonden.
Aanwezigheid van erfgoed is niet alleen van invloed op de waarde van de huizen in een gebied, maar het blijkt ook een belangrijke stimulans voor economische ontwikkeling. Zie de volgende links:
http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2012/01/26/erfgoed-stimulans-voor-gebiedsontwikkeling
http://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikel/3252-erfgoed-als-katalysator-voor-gebiedsontwikkeling-lessen-uit-de-duitse-praktijk

Het proefschrift van M. van Duijn (mei 2013) van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit toont aan dat Stedelijk erfgoed belangrijk voor locatiekeuze van huishoudens kan zijn. Zie de link.

Een heel goed boek over de meerwaarde van het behoud en hergebruik van erfgoed is “Eigen Haard is goud waard” van Tom Bade en Gerben Smid. Zie de link

Subsidies bij de Provincie
De Provincie Brabant heeft speciale subsidies beschikbaar gesteld voor investeringen in het restauratievak (zie link) en verbetering van de leefbaarheid. Initiatiefnemers dienen burgers te zijn die in een regionaal gedragen initiatief van burgers, samen met opleidingen en ondernemers en bijvoorbeeld de aanpak van regionale jeugdwerkloosheid. Zie de link.

Inspiratie
Een mooi voorbeeld van hergebruik na een grote brand is de Ambachtsschool te Heerlen. Daar is binnen de oude gevels een futuristische constructie gerealiseerd. Het is onderdeel van HeerlenVertelt.nl (in de toekomst Waalrevertelt.nl ?)

In de presentatie van 28 mei 2013 was onderstaande foto opgenomen van de Cacaofabriek in Helmond.

In het Eindhovens Dagblad van afgelopen weekend  (8/9 maart 2014) is het resultaat te bewonderen! (Citaat in de eerste alinea ‘Ik heb me in het begin wel eens afgevraagd: ‘Moeten we dit wel willen behouden?’, zegt architect Ronald Schleurholts eerlijk. ‘Een groot gedeelte van het gebouw was afgebrand of ingestort. De buitenmuren die nog overeind stonden, zaten vol met scheuren. Het was zoeken naar de charme van het gebouw.’)
Zelfstandig Waalre 2014 wil dat over 2 jaar een mooi artikel geschreven kan worden over het herstelde monumentale Raadhuis uit 1929. Dat vereist lef, maar dat hebben we!

Visie van Waalre
Conform de visie op de samenleving van Waalre willen we “onze inwoners stimuleren en inspireren en waar nodig een helpende hand bieden en ruimte geven om zaken mogelijk te maken”.
Ondergetekende wil het project voor herstel van het verwoeste Raadhuis uit 1929 gebruiken als inspirerend voorbeeld dat concreet uiting geeft aan deze visie.
De bovenstaande informatie laat zien dat herstel van het erfgoed ook economische kansen biedt. Zowel voor de eigenaar als de omgeving.
Dat rechtvaardigt enerzijds dat Waalre niet zonder voorwaarden de gronden aan de Koningin Julianalaan moet verkopen, maar anderzijds ook dat ze ondersteuning aanbiedt bij een uitvoering waarbij het Raadhuis uit 1929 daadwerkelijk in een nader te bepalen vorm hersteld wordt, die recht doet aan de gevoelens van de inwoners van Waalre.

Een goede raadsvergadering toegewenst,

Nan Zevenhek
Mede namens de andere enthousiaste en fanatieke kandidaat-raadsleden van ZW14
Stem op 19 maart lijst 7, Zelfstandig Waalre 2014

 

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven