Regionale samenwerking

Zelfstandig Waalre 2014: Krachtig bestuur in regionaal verband

Waalre is geen eilandje, hoewel we een heleboel zelf kunnen en moeten regelen.
Maar we kunnen als gemeente alleen goed ons werk doen voor u, door samen te werken met andere partijen in de regio. En door een betrouwbare partner te zijn.
Vooraf moet je goed nagaan met wie je het beste kan samenwerken, welke kenmerken hebben de andere potentiële partners, wat zijn de risico’s, welke beleidsvrijheid wordt weggeven, waar moeten we absoluut zeggenschap over houden.

Alleen als je een betrouwbare partner bent, kun je samen iets bereiken.

Zelfstandig Waalre 2014 wil dat een vaste raadscommissie de samenwerkingsverbanden die we nog moeten aangaan, of die we al hebben, controleert en bijstuurt waar nodig. Omdat de problematiek ingewikkeld is moet er vaste raadsleden inzitten die kennis op kunnen bouwen.
Een overzicht van de samenwerkingsverbanden die Waalre heeft staat bijvoorbeeld op http://www.sre.nl/samenwerking.

Sommige samenwerkingsverbanden zijn gericht op een specifiek doel, zoals voor het oplossen van de verkeersproblematiek in de regio. Daar vindt uitvoering pas plaats nadat als de gemeenteraad  die daartoe besloten heeft allang weg is. Erg lastig. Als raadslid moet je dan in de historie duiken. Zie de vragen n.a.v. het Gebiedsakkoord N69. *nog toe te voegen* Voor het gebiedsakkoord van de N69 hebben 25 belangengroeperingen in de hele regio samengewerkt. Voor Waalre telt dat met name het vrachtverkeer op de doorgaande wegen met 80% afneemt (lokaal vrachtverkeer blijft). Vrachtverkeer geeft de meeste overlast. Door aanvullende maatregelen op de doorgaande wegen, wordt er langzamer gereden en minder intensief gebruik gemaakt van de weg. Ondergetekende heeft ca. 1 meter dossier over dit onderwerp. (U bent welkom!) Veel is terug te vinden op www.brabant.nl/N69. In oktober 2014 nemen de Provinciale Staten als alles volgens plan verloopt een besluit over het nieuwe tracé ten westen van de Keersop. Dan is er een alternatieve route, zodat verkeer in onze woonstraten verminderd kan worden.
Een vinger aan de pols blijft nodig! Daarom wil ik graag verder in de gemeenteraad.

Nan Zevenhek, lijsttrekker Zelfstandig Waalre 2014

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven