Samenwerken is SAMEN WERKEN

(betoog uitgesproken als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Waalre op 4 februari 2014)

Reeds lang bestaat er discussie over het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en met name de legitimiteit.

Vandaag een belangrijk besluit, waarin we moeten aangeven of we akkoord gaan met de nieuw opgezette  Metropool Regio Eindhoven. Een flinke hoeveelheid informatie  gekregen (zie website Waalre) .
Termen als ‘zo veel mogelijk’, ‘opbrengsten worden voorgelegd aan’ ‘construct’ (nieuw woord?)  passeren de revue. Hoe leg ik dit de burger uit? Wat merkt hij/zij ervan?

Voor democratische legitimiteit is de positie van de gemeenteraad belangrijk:
Pragraaf 4.2. (brief Transformatieplan SRE deel 2) gaat over de Positie Gemeenteraden .
Kreten als daily urban system en de noodzaak van een eigen intern debat… op basis van welke informatie? De oplossing voor een probleem ligt niet altijd in dezelfde gemeente als waar de oplossing gezocht moet worden. Vanuit mijn ervaring met het Gebiedsakkoord N69 probeer ik het te snappen. Daar bleek hoe belangrijk het was om elkaars belangen te kennen, zodat er een optimale win-win situatie zou ontstaan. En dan nog blijkt hoe moeilijk het is om concreet afgesproken maatregelen daadwerkelijk tot uitvoer te brengen, doordat de raad ‘vergeten’ is wat ze eerder  besloten heeft en de maatregel (bijna) wegstemt.

Vraag aan u als volksvertegenwoordiger van Waalre:
– Bent u wel eens naar een Regioraadvergadering geweest?
– Bent u wel eens naar een raadsvergadering geweest in een andere gemeente of een commissievergadering? Of heeft u de stukken bekeken?
– Of de websites van politieke partijen in andere gemeentes?
Allemaal openbaar: het geeft belangrijke informatie over de onderwerpen die spelen, de problemen en de belangen. Nodig om standpunten te begrijpen, maar ook nodig om de kansen te bepalen.
Nog beter is elkaar te kennen, zodat je even kunt bellen ‘hoe zit dat ook alweer’. Kun je eventuele ‘grote’ besluiten beter begrijpen en ook uitleggen aan onze inwoners.
Vergelijkbaar met het Gebiedsakkoord N69 (in juni 2012) wordt de Regionale Agenda ook vastgesteld door de Raden, in dit geval 1 maal per jaar. Dat heeft alleen maar zin als we begrijpen waar het om gaat. Het herhaaldelijk ter discussies stellen van overeengekomen maatregelen in het Gebiedsakkoord laten zien hoe moeilijk het is om consequent te zijn en dit ook naar de achterban uit te leggen.

Er komt 2 maal per jaar een regio-avond over het programma voor de komende periode en de opbrengsten. Maar wie zegt dat we het juiste doen? Dat kun je alleen bepalen als je de belangen kent. Daarom is het belangrijk als raadsleden OOK contact met elkaar hebben. Niet om een nieuwe bestuurlijke laag te vormen, maar een soort smeermiddel tussen de lagen. In informeel bij elkaar geroepen ontmoetingen zouden raadsleden kennis kunnen nemen van elkaars belangen en zorgen. Zodat er begrip ontstaat voor elkaar. Maar ook zodat je even kunt bellen ‘hoe het ook alweer zit’.  Dat is veel gemakkelijker als je elkaar kent. Dat heb ik zelf ervaren in het gehele proces van het Gebiedsakkoord N69 tot heden: elkaar kennen – en vertrouwen, is misschien nog wel belangrijker dan kennis. Maar kennis van de belangen en de doelen die behaald dienen te worden in de regio, zijn essentieel om schijnbaar onbegrijpelijke besluiten te verdedigen. Alleen dan WERK je echt aan SAMENWERKING.

Dit voorstel is dus ook een opdracht aan onszelf. Een opdracht die niet terug te vinden is in het besluit.  Voor de nieuwe raad stel ik voor om in Waalre een Regionale Commissie (ter advisering aan de gemeenteraad) in te stellen, met vaste bemensing en een vaste voorzitter. Deze commissie dient zicht te hebben op alle samenwerkingsverbanden. Herhaaldelijk heb ik hier het College om gevraagd (de ‘matrix’ o.a.) en tot nu toe niet gekregen. De SRE kon die mij ook niet geven…. Een goede eerste opdracht dus voor onze eigen Regionale Commissie. Maar er kan ook gedacht worden aan het systematisch volgen van openbare vergaderingen/besluiten elders, informele contacten etc. Samenwerken is immer SAMEN WERKEN!

M.b.t.de zienswijzes:
– juridisch zijn er geen risico’s, maar heeft indienen wel effect?
– de spelregelkaders voor frictie zijn nog niet bekend, maar wie beslist daarover als we hier nee tegen zegen?
– wie heeft het voor het zeggen, wiens macht is doorslaggevend bij het bepalen van de bestuurlijk voorzitter. ‘objectief’ telt kennis en ervaring, maar het blijft politiek. IS ER VERTROUWEN????
– de strategie wordt vastgesteld door het AB: wie controleert dat en met welke macht?
– “DB richt zich op ….. ” vage zin, wat is richten op?
– ‘’in 3 kwartier vindt besluitvorming plaats’’ (blz 34) en er is een gewogen stemming (blz 22) WIE BESLIST?

In de brief Transformatieplan SRE deel 2 zou een stroomschema wel helpen:
– het Regionaal Platform (is dat het AB?) wijst bestuurlijke trekker aan. En wie bepaalt wat de betrokken partijen zijn? Hoe belangrijk dat is blijkt wel bij de uitwerking van het Gebiedsakkoord (Dommelen-Noord).
– ‘’Niemand is de baas’’, maar iemand bepaalt de koers en neemt moeilijke besluiten: HOE GAAT DAT? Of kan iedereen zich achter elkaar verschuilen?

In de brief van het Regioraadsvoorstel staat dat ‘terugkoppeling aan de raden geschiedt via de Colleges’. Veel stukken zijn door hun grote aantal pagina’s niet te volgen op de ipad. (Hoeveel van u hebben vandaag de stukken van de SRE Regioraad bekeken?)

 

N.a.v. de ingebrachte punten zal Burgemeester Kortmann de zienswijze opnieuw formuleren en de geuite zorgen naar het samenwerkingsverband inbrengen.

Voor mij ligt er een actiepunt om dit onderwerp in het overdrachtsdossier van de gemeenteraad op te laten nemen.

Nan Zevenhek, 4 februari 2014.

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven