Stage lopen bij ZW14

Kom een stage doen bij ZW14  !

De lokale partij ZW14 bestaat uit ervaren politici en ‘beginners’. Van beiden kun je veel leren.

Als tegenhanger voor de theoretische lessen, kunnen wij geïnteresseerden in de politiek inzicht geven cq. mee laten draaien. Bijvoorbeeld met het volgende ‘programma’.

  1. Voorbeelden uit de praktijk hoe besluiten tot stand zijn gekomen: welk handwerk is verricht en wat is je invloed als raadslid geweest. Inzage in zomaar een aantal dossiers.
  2. Als ‘praktijkervaring’ gaan we kijken naar het onderwerp ‘vaststellen bestemmingsplan buitengebied’, dat naar verwachting op 15 november a.s. besproken wordt en waarover op 29 november een besluit wordt genomen.
  3. Hoe controleer je als raadslid of een besluit goed uitgevoerd is cq. of eerder gedane uitspraken gevolgd worden: een voorbeeld uit de praktijk van eigen onderzoek, namelijk rond het mogelijke AZC in Waalre.
  4. Hoe zorg je dat je achterban en burgers weten wat je doet: een kijkje bij de verschillende media van een politieke partij. Als praktijkoefening wordt er iets naar buiten gebracht over de onderwerpen genoemd onder 2 of 3.
  5. Het belang van de achterban, het informele netwerk in de regio en de provincie a.h.v. voorbeelden uit de praktijk. Hoe onderhoudt je die contacten als lokale partij?
  6. Wat is fractiebudget en wat kan daar mee gedaan worden? Inzicht in wat ZW14 er afgelopen jaren mee gedaan heeft.
  7. Wat zijn de krenten in de pap waar niemand je iets over vertelt? En waarom politiek ook een tweede loopbaan kan zijn.
  8. Persoonlijke ervaringen: wat doet politiek actief zijn met je? Een indringend persoonlijk -en vertrouwelijk- gesprek.

Uiteraard is het mogelijk om actief bij het fractiewerk betrokken te worden. ZW14 vindt het heel belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in tijd en geld in het nieuwe bestuur van Waalre. Mensen maken het verschil !

Graag tot ziens,

Nan Zevenhek en Gerard Lammers van ZW14
www.zw14.nl @nan7hek jzevenhek@gemeenteraadwaalre.nl

P.S. Vanwege verplichtingen in het buitenland lukt het waarschijnlijk niet om op 17 oktober a.s. bij de ‘speed dates’ met raadsleden aanwezig te zijn.
P.S. Belangstelling voor deze stage? Geef uw naam, adres en telefoonnummer per mail door aan jzevenhek @ gemeenteraadwaalre . nl

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven