Subsidie Stimulering herbestemming monument

Afgelopen maanden is er contact gezocht met verschillende organisaties die mogelijk een rol kunnen spelen bij herstel in een nader te bepalen vorm van het originele raadhuis.
O.a. is er contact met Fontys afdeling Communicatie, voor het inschakelen van studenten in het kader van hun afstudeeropdracht.
Ook hebben Provinciale Statenleden een recente versie van het rapport ‘Sloop of hoop’ ontvangen.

De heer Maas maakte ons attent op onderstaande subsidiemogelijkheid, die inmiddels  onder de aandacht is gebracht bij de verantwoordelijk wethouder Marina Starmans.

 “” Voor de doorontwikkeling/herbestemming van het raadhuis van Waalre kan gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling “Stimulering herbestemming monument”. Vanaf 1 oktober tot en met 30 november 2014 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.

Met deze regeling wil het Rijk een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde bevorderen. De regeling voorkomt dat monumenten met een lastige herbestemming langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. Behalve eigenaren van rijksmonumenten, kunnen ook eigenaren van gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke gebouwen een beroep op de regeling doen. De rijksoverheid draagt bij in de volgende kosten:
– kosten voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming van een monument;
– kosten om het monument in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.
Ook dit jaar geldt dat maximaal 70% van de kosten wordt gesubsidieerd. Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek krijgt de eigenaar maximaal € 17.500,- subsidie. De kosten van de haalbaarheidsstudie dienen minimaal € 10.000,- te bedragen (€ 7.000,- wordt dan vergoed). Voor de wind- en waterdichtregeling is de ondergrens eveneens €7.000 ,- subsidie; het maximum is €35.000 subsidie. Ten minste 30% van de kosten van het onderzoek moet de eigenaar dus zelf betalen of op een andere manier te financieren.

Het Monumentenhuis heeft veel ervaring met het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek t.b.v. herbestemming van monumenten. Desgewenst kan de gemeente een beroep op ons doen.

Met vriendelijke groet,
drs. Harrie Maas
Directeur Monumentenhuis Brabant
www.monumentenhuisbrabant.nl””

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven