Tekenen bij het kruisje

De begrotingsbehandeling 2017 was een vertoning van ‘tekenen bij het kruisje’.

De coalitiepartijen hadden alles dichtgetimmerd en moties, laat staan amendementen van oppositiepartijen kregen geen enkele kans.

Behalve het amendement hadden de coalitiepartijen ook  een aantal moties.

Een daarvan een Wet die binnenkort ingevoerd wordt over het VN verdrag voor de rechten van de mens. Dat gaat o.a. over toegankelijkheid van gebouwen en inrichting ook over toegankelijkheid van diensten etc. De wethouder gaf aan dat onder de vorige wethouder er gewerkt was met Agenda 22 (een handboek dat ook veel gebruikt is door de Seniorenraad en het Platform Gehandicapten)  om Waalre ouderenproof te krijgen. Blijkbaar heeft de coalitie een motie nodig om een wet uit te voeren! De opdracht was kaders op te stellen met allerlei partijen. Ondanks toezeggingen tijdens het debat om tijdens de schorsing door ZW14 gewenste aanpassingen te bespreken (zoals een referentie naar Agenda 22 en een opdracht om aan te geven hoe uitvoering gewaarborgd wordt), bleek daar niets van waar. Ik kon tekenen bij het kruisje. Ook hier was het vooraf al dichtgetimmerd door de coalitie.

– Een andere motie die wij graag steunden betrof de Blijversregeling (zie meer in onze terugblik van 2015). De wethouder vond dat de coalitiepartijen wel een erg vooruitziende blik hadden, want ze was al van plan dit voor te leggen aan de raad… Een overbodige motie dus, maar wel goed voor de buhne.

– Ook aan uitvoering voor een motie over burgerinitiatieven werd al gewerkt door het college. Terwijl bleek dat recent initiatieven prima opgepakt werden door de ambtenaren en het college, wilde de PvdA hier meer regels voor hebben… ZW14 heeft tegengestemd, omdat het een overbodige motie was en het ongewenst is om rond burgerinitiatieven regels op te stellen waar flexibiliteit vereist is. Over een goed idee dat geld kost kan altijd met de gemeenteraad gesproken worden, zodat die de belangen kan afwegen.

– Een amendement van AWB over extra budget voor de Jeugdzorg, om dat pas beschikbaar te stellen als de kosten bekend zijn, mocht niet aangepast of aangenomen worden. De wethouder Financien was er tegen. ZW14 heeft dit amendement gesteund, en omdat het niet werd aangenomen tegen de begroting gestemd, net als AWB.

– Onze moties werden allemaal afgekeurd of er zou al aan gewerkt worden. Toezeggingen waren niet mogelijk. Alleen Groen Links steunde onze motie voor de Aanpak van wateroverlast samen met burgers. De andere partijen vonden het zelfs niet nodig om een stemverklaring af te leggen.

Enfin de coalitie was er heel trots op dat de begroting was aangenomen met hun eigen amendement en hun eigen moties…….
Echt dualistisch en democratisch.

Tot slot: de berichtgeving in De Schakel blijkt verre van correct: over de overschrijding van de begroting met 1 miljoen Euro bijvoorbeeld. Lees meer.

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven