Zorgvuldigheid en wietteelt

Tijd voor zorgvuldigheid

In de ingezonden brief van D66 (Eindhovens Dagblad 11 februari 2014) over behandeling van het Wietmanifest in Waalre ontbreekt informatie om als lezer een juist beeld te krijgen. Op dinsdag 4 februari om 14.55 uur ontving de gemeenteraad een motie van D66 waarin een standpunt gevraagd werd op het zogenaamde Wietmanifest. Dit standpunt moest diezelfde avond in de raadsvergadering van 4 februari ingenomen worden. Weinig tijd dus voor raadsleden om zich gedegen voor te bereiden. Naar aanleiding van raadsbesluiten in het verleden vindt de raad dat een grondige voorbereiding noodzakelijk is voor goede besluiten. Beeldvorming, meningsvorming en dan pas besluitvorming. Deze voorbereiding is echter niet nodig volgens de indieners: er was immers al genoeg over gepubliceerd in de media. In onze reactie op de motie hebben wij aangegeven dat deze aanpak geen recht deed aan de importantie en complexiteit van het onderwerp. Met een goede voorbereiding en met een breder draagvlak zou een uitspraak over dit onderwerp een krachtiger signaal betekenen. Een gemiste kans. De noodzaak om op díe specifieke avond een uitspraak te doen ontbrak. Op het verzoek om de motie op een volgende vergadering in te dienen werd afwijzend gereageerd. “Nadere informatie over deze materie was echt overbodig, men wist van de hoed en de rand.“ Kranten en televisie bieden blijkbaar aan D66 voldoende info om voor en tegens af te kunnen wegen. De inhoud van tegenargumenten van tal van gemeenten die het manifest niet ondersteunen, kwam niet eens ter sprake. Jammer van deze aanpak. Het is tijd voor zorgvuldigheid.

Nan Zevenhek, lid van de gemeenteraad van Waalre

 

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven