Valse start nieuwe bestuur Waalre

Al jaren maakt men zich zowel landelijk als plaatselijk, zorgen over het draagvlak van het openbaar bestuur onder de burgers. Verkiezingen zijn van die momenten waarop de nog gemotiveerden en betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen om hun stem uit te brengen. Dat zijn er in Waalre met een opkomstpercentage van 54,97 % net iets meer geweest dan degenen die zijn weggebleven namelijk 45.03%. Dat is bijkans toch de helft van de stemgerechtigde inwoners. De vaak gehoorde reacties bij het flyeren van onze verkiezingsfolders waren: “ Naar ons wordt toch niet geluisterd. Ze doen toch wat ze willen. Het zijn altijd de zelfden die het onder elkaar uitmaken.” Minder lovende nog vaker voorkomende teksten zijn maar even weggelaten. Als democraat zijn dat pijnlijke situaties.
Een aantal lijsttrekkers heeft in de verkiezingscampagne, aangegeven zich hier verantwoordelijk voor te voelen en er in de toekomst echt anders mee te willen omgaan.
Welnu laten we bij aanvang van dit formatieproces de proef eens op de som nemen hoe het met die intenties is gesteld.

De kar is getrokken door D66, de partij van de bestuurlijke vernieuwing, een van de twee winnaars uit deze verkiezingen, thans de grootste partij in de Raad van Waalre.
Deze partij heeft een vragenlijst aan de andere partijen doen uitgaan als basis voor het gesprek. Een vragenlijst die voornamelijk ging over de vorm en visie op de wijze van samenwerking en niet over de inhoud van de programma’s of de contouren van een mogelijk toekomstig beleid in deze gemeente.
Voor een eerste inventariserende ronde is dat prima.
Vreemd is het dan wel dat het daarbij blijft, zeker als er in die gedachtewisseling niets van een verschil van mening of een verschil van inzicht of benadering is gebleken.

Dan een even naar de samenstelling van het beoogde College.
De winnaar, D66 laat zich omringen door de partijen VVD, CDA en PvdA, partijen die in absolute aantallen alledrie stemmen hebben verloren en twee daarvan ook zetels. Het is de zittende coalitie die wordt geprolongeerd terwijl uit de stemmen toch op z’n minst iets anders valt op te maken.

Is dat nou die bestuurlijke vernieuwing waar D66 gedurende zijn bestaan op uit is geweest ? En daarbij een partij beloont, namelijk het CDA, die een andere partij, ZW14, uitsluit van de coalitie.
Dan gaat het niet meer om het belang van Waalre, niet om de inhoud van het programma, niet de kwaliteit van de potentiële bestuurders, maar om persoonlijke kinnesinne en oud zeer: wat een gemiste kans.
De weggebleven stemmers 45.03% van de stemgerechtigden, zijn door nu D66 weer eens op hun wenken bediend en nadrukkelijk in het gelijk gesteld.
Terecht wordt inmiddels D66 tot de grote gevestigde orde gerekend, ze zijn geen haar beter.
De uitspraak dat de beoogde coalitie de voorkeur zou verdienen om zo het beleid voort te zetten of vanwege de constructieve samenwerking is weinig steekhoudend. De wethouder van de PvdA komt helaas niet meer terug, de initiators en grondleggers van de vorige coalitie zijn niet bij deze coalitie betrokken. Ze zijn vervangen door de partijvertegenwoordigers die nota bene waar het de gang van zaken rond het gemeentehuis betreft zich lijnrecht tegenover de andere partijen heeft opgesteld.

De keuze voor deze samenstelling van een nieuwe coalitie, bevestigt de kiezer in zijn of haar overtuiging dat hun stem er niet toe doet. Het draagt bij aan de prolongatie van de neergaande betrokkenheid van de burger bij het openbaar bestuur. Met de mond wordt deze zorg wel beleden, maar niet praktisch geëffectueerd. De kiezers die heel bewust hebben gekozen voor kwaliteit en een sterk en betrouwbaar bestuur worden nu in de kou gezet. We hopen dat de schade en nadelen van deze coalitiekeuze voor onze gemeenschap beperkt zullen blijven. De tijd zal het leren.

Gerard Lammers en Nan Zevenhek, raadsleden voor Zelfstandig Waalre 2014
27 maart 2014

PS. Op 31 maart 2014 maakte Joke Beuger bekend dat ze uit D66 stapt vanwege ondemocratisch handelen van de Zeeuw van D66…. Lees meer

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven