Vanavond wordt de gemeentebegroting van 2019 vastgesteld

De begroting is al eens beeldvormend en meningsvormend besproken, maar vanavond moet er een besluit genomen worden. De moties en amendementen stromen op het laatste moment nog binnen. Terwijl de begroting een vertaalslag is van de kaders die de gemeenteraad al eerder heeft vastgesteld en eigenlijk alleen daarop nog gecontroleerd hoeft te worden. Voor de nieuwe amendementen en moties is geen tijd om deze goed op consequenties te beoordelen.
Er wordt ook een motie ‘vreemd aan de orde van de dag ingediend, door o.a. ZW14. Die gaat over steun geven aan het kinderpardon. Zie de bijlage.Motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-GL-D66-ZW14-PvdA-Kinderpardon

Bekijk de stukken op  https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/56790d5a-f888-4b19-a397-3fbdee2e88e6

en natuurlijk bent u welkom in de raadszaal!

Naschrift: De begroting is unaniem vastgesteld en goedgekeurd door alle fracties. Op de dag van de raadsvergadering kwamen nog allerlei moties en amendementen binnen die niet eerder door fracties aangekondigd en toegelicht waren. Gezien o.a. de mogelijke effecten op andere onderdelen van de begroting zijn deze niet aangenomen. De gemeenteraad eist van het College dat ze tijdig haar stukken aanlevert. Dat mag ook verwacht worden van fracties die zaken willen wijzigen. Alleen dan is een controle op de kwaliteit mogelijk en zo nodig afstemming met de achterban en experts.

xxxx
Posts created 224

Gerelateerde berichten

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven