Veel gehoorde misverstanden over het Raadhuis en het fietspad OS

Onze kandidaten hebben zelf de flyers in heel Waalre rondgebracht en veel reacties gekregen. Er zijn veel misverstanden over besluiten die de gemeenteraad heeft genomen. Een selectie eruit:

Misverstand: Omdat het nieuwe gemeentehuis/gemeentekantoor op de locatie van ’t Hazzo komt, wordt het authentieke Raadhuis Aalst-Waalre uit 1929 gesloopt.
Uitleg: als de gemeente zelf een gemeentekantoor zou gaan bouwen op de oude locatie, zou er geen geld zijn om het authentieke Raadhuis uit 1929 in een of andere vorm te herstellen. Voor particulieren daarentegen is het interessant om bijvoorbeeld nieuwe huizen te combineren met een hersteld mooi Raadhuis. Zij kunnen ook subsidie krijgen van de provincie, de gemeente niet. Lees meer.

Misverstand: Voor het fietspad over de Oude Spoorbaan moeten heel veel bomen gekapt worden.
Uitleg: er wordt nu al heel veel gewandeld en gefietst op het zandpad van de Oude Spoorbaan, daardoor is het grootste deel open. Op een paar plaatsen moet er bossage verwijderd worden, maar dat wordt gecompenseerd door elders natuur aan te leggen. Zie de stukken van de gemeenteraad van december 2013.
Vier jaar geleden en daarvoor, stond in de verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen dat er een weg (al of niet gecombineerd met HOV en fietspad) over de Oude Spoorbaan aangelegd moest worden. Uit regionaal onderzoek is gebleken dat voor een oplossing van de verkeersstromen door Valkenswaard en Waalre beter een nieuwe weg westelijk van de Keersop aangelegd kan worden.

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven