Versnipperde raad biedt kansen

Een zorg die veel mensen uitspreken is dat de gemeenteraad in Waalre zo versnipperd is. ZW14 denkt dat een versnipperde raad juist ook kansen biedt: elke fractie heeft gemotiveerde mensen, die met een eigen geluid voor hun achterban opkomen. Maar fracties hebben ook een gezamenlijk doel, namelijk een goed bestuur van Waalre dat recht doet aan de inbreng van verschillende partijen binnen en buiten het gemeentebestuur. Juist bij een versnipperde raad kan dat alléén door samenwerking en mensen die openstaan en respect tonen voor elkaars meningen. Belangrijk is dat de gekozen volksvertegenwoordigers zich daarvan bewust zijn en dat ook uitstralen in hun doen en laten. Juist dán biedt een versnipperde raad kansen voor een verfrissende werkwijze van de gemeenteraad.

Ook de houding en rol van wethouders is cruciaal. Een interessante nieuwe ontwikkeling is dat er gemeentes zijn, waar wethouders namens meerdere partijen in het College van B&W zitten. In Nijverdal bijvoorbeeld. ZW14 is daar op bezoek geweest. Het blijkt dat een dergelijke wethouder veel meer begrip heeft voor inbreng van álle partijen, dus ook van de niet-coalitiepartijen. In Nijverdal zijn zelfs onderdelen van het raadsprogramma rechtstreeks afkomstig van een oppositiepartij! Belangrijk is dat er op het persoonlijke vlak een klik is tussen de wethouders onderling en met de fracties. Dat betekent dat niet alles dichtgetimmerd wordt. ‘Partijen stemmen dan ook niet altijd hetzelfde in de raad. Als je elkaar vertrouwen geeft en de ruimte gunt, hoeft dat geen probleem te zijn’. In Nijverdal beginnen discussies minder vanuit een dogma, maar meer vanuit een probleem. Daardoor zijn andere oplossingen bespreekbaar. Interessant is dat daar de gemeenteraad ook eens per jaar een collegeloze raadsvergadering houdt. ‘Zo haal je namelijk de links-rechtstegenstellingen weg’. ZW14 gunt Waalre volksvertegenwoordigers die juist in een versnipperde raad hun kansen benutten! Dát is de Kracht van Waalre.

Nan Zevenhek, partijvoorzitter ZW14

Wilt u verder lezen: het stuk van de wethouder van Nijverdal staat in de Focus 2018, verschenen in het najaar van 2017: http://sdu.instantmagazine.com/sdu-events/focus-2018#!/politiek

Op 12 maart 2018 stond een artikel in Trouw van de vrouwelijke wethouder namens vier partijen in Nijverdal: https://www.trouw.nl/democratie/wethouder-namens-cu-d66-vvd-en-pvda-hoeft-geen-probleem-te-zijn-~a1eae35a/

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven