Door u geopperde ideeën

Inwoners hebben heel veel ideeën als je met hen spreekt. Een aantal zijn verwerkt in het verkiezingsprogramma, voor een aantal was dat niet meer mogelijk. Los daarvan hopen wij dat u ons permanent blijft voeden en aanspreken.
Hieronder een incompleet overzicht van wat u geopperd heeft. Deze pagina dient voor ons als geheugensteun!
– om overlast van lang parkeren op de parkeerplaatsen van Winkelcentrum de Voldijn tegen te gaan, zou ook daar een blauwe zone (met maximaal 2 uur parkeren) ingesteld kunnen worden;- een lint van bloemen en planten door het dorp maken, zodat bijen ook in Waalre een kans maken;
zorgen over de 7 kilometer grens die geldt/gaat gelden voor sociale werkvoorzieningsplekken. Bij meer dan 7 km afstand wordt vervoer niet meer geregeld. *Dit moet nader uitgezocht worden!!!!*
– invoering van een buurtconciërge die de buurt kent en anderen kan inschakelen als het moet, maar ook zelf een schroevendraaier bij zich heeft.
– invoering van een lokale ombudsvrouw/man die onafhankelijk van de gemeente de burger kan bijstaan in gemeentelijke procedures (los dat de procedures vereenvoudigd moeten worden en de ambtenaar mee dient te denken met de inwoners).
– aandacht voor oudermishandeling, doordat mantelzorgers overbelast raken
– honden los in het bos: reserveer een deel van het bos voor loslopende honden. Of zoek naar een belastingheffing met weinig administratieve lasten, zodat ‘Waalrese’ honden waarvoor belasting betaald is los kunnen lopen. Het is ongewenst dat hele grote groepen hondenuitlaatbedrijven hun honden hier uitlaten. De BOA zou vooral moeten controleren op het niet opruimen van hondenpoep in het dorp.

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven