Voor continuïteit en kwaliteit

Lokale partijen voor continuïteit en kwaliteit

Het ongenuanceerde opiniestuk van een landelijke partij, waarin getwijfeld wordt aan de kwaliteit en continuïteit van lokale partijen, vraagt om een reactie!
De schrijver geeft aan dat lokale partijen geen invloed hebben op het landelijk beleid ‘omdat ze niet in Den Haag aanwezig zijn’. Triest dat een landelijke partij zo verkokerd denkt. Politieke partijen dienen mee te gaan met de tijd, net zoals de lokale partijen dat doen. Er zijn heel veel méér manieren om burgers en lokale volksvertegenwoordigers te horen dan via een landelijk partijlidmaatschap. Het idee dat de politiek in Den Haag zich iets gelegen laat liggen aan geluiden van landelijke afdelingen uit Brabant doet de wenkbrauwen fronsen. Hoeveel Tweede Kamerleden zijn er ook alweer afkomstig uit Brabant?? Een handje vol? Lokale politieke partijen spreken blijkbaar mensen wel aan (letterlijk en figuurlijk). Net zoals dat de nieuwe lokale volksvertegenwoordigers contacten kunnen –en wat mijn partij betreft, ook ZULLEN- onderhouden met ALLE politieke partijen i.p.v. met een enkele politieke partij.
Ook geeft de schrijver aan dat het kunnen lezen van ‘dikke rapporten’ of het volgen van cruciale ontwikkelingen niet mogelijk zou zijn voor lokale partijen. Voorbereiding van raadsstukken is afhankelijk van de persoonlijke aanpak en gedrevenheid van een raadslid en zijn/haar algemene ontwikkeling. Het heeft níets te maken met landelijk of lokaal. Inzet, levenservaring en intrinsieke belangstelling voor de materie waar het over gaat, bepalen het succes. Niet afhankelijk willen zijn van de versnipperde informatie uit Den Haag, maar zelfstandig kritisch verschillende bronnen raadplegen: dát maakt hen tot de juiste volksvertegenwoordigers. Door diversiteit in een fractie -meer dan bij een partij die maar in één ( landelijke) richting denkt- is er discussie en verdieping van de materie mogelijk. Elke partij, juist ook lokale, kunnen inwoners inspireren om hun kennis te delen met de politiek. Bijvoorbeeld door elke maand openbare Meedenkavonden te organiseren en niet alleen in verkiezingstijd aandacht te hebben voor de kiezer!
Daarnaast is het toegestaan om zowel lid te zijn van een lokale partij als van een landelijke partij. Met name als een lokale afdeling van een landelijke partij niet goed functioneert is dit een goede optie om toch politiek actief te kunnen zijn. Een kritische concurrentie tussen politieke partijen is nodig voor de essentiële kwaliteitsverbetering van het openbaar bestuur.
Triest dat de schrijver, zonder kennis van zaken en vooringenomen, alle lokale partijen over één kam scheert. Uit jarenlange ervaring in de gemeentepolitiek blijkt dat eigen initiatief van actieve volksvertegenwoordigers het verschil bepaalt en niet de landelijke of lokale signatuur. Eigen initiatieven om bijvoorbeeld sloop van een -voor de gehele gemeenschap- waardevol pand tegen te gaan. Eigen initiatief om met andere gemeenteraden en provincie samenwerking te zoeken om een regionaal leefbaarheidsprobleem op te lossen.
Voor wat de continuïteit betreft, er zijn juist lokale partijen die al tientallen jaren met succes vorm geven aan de gemeenschap die ze vertegenwoordigen. Continuïteit die niet bedreigd wordt door miskleunen of andere negatieve ontwikkelingen in de landelijke politiek.

Nan Zevenhek, Lijsttrekker Zelfstandig Waalre 2014, de nieuwe lokale partij in Waalre

Naschrift: Gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad van 15 maart, met als titel ‘Lokaal maar niet verkokerd.’

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven