Voorstel en motie voor alternatieve locatie gemeentehuis

Dinsdag 3 februari is de laatste raadsvergadering waarin de gemeenteraad in februari 2015 een besluit kan nemen. Daarom vindt ZW14 dat er een stemming moet plaats vinden over welk alternatief de gemeenteraad uitgewerkt wil hebben.

Daarna is het pas mogelijk in de gemeenteraad van 3 maart. Dan is er een volle maand verloren gegaan. Ongewenst.
ZW14 zal daarom zo nodig de motie vreemd aan de orde van de dag indienen.

Het voorstel houdt een splitsing in tussen gemeentekantoor (met de ambtenaren, wethouders en burgemeester) en het democratisch centrum (waar de raads- en commissievergaderingen plaatsvinden, trouwlocatie, ceremoniële ontvangsten etc.).

Het democratisch centrum komt in een -op enige wijze- hersteld Raadhuis Aalst-Waalre.
Het gemeentekantoor maakt gebruik van een gerenoveerd Klooster, voormalige bieb met als uitwijkmogelijkheid de naar verwachting binnen afzienbare tijd vrijkomende Willibrorduskerk. Daarbij worden het Klooster en de bieb gedeeld met het verenigingsleven. Het ‘eetcafe’ van Het Klooster is de kantine voor de ambtenaren en haar bezoekers EN burgers.
Hierdoor blijven beeldbepalende gebouwen in Waalre-dorp behouden.

In Aalst zou in de omgeving van ’t Hazzo een revitalisering moeten plaatsvinden met woningbouw op de braakliggende terreinen en een verfraaiing van de omgeving van ’t Hazzo, zodat het veel aantrekkelijker is om van ’t Hazzo gebruik te maken.

Wij maken hiermee openbaar kenbaar dat in de discussie die gaande is dat dit een alternatief is dat wij doorgerekend willen zien.
Net zoals andere partijen dat ook gedaan hebben op 13 januari j.l. in de openbare vergadering cq. op hun website.

Het is essentieel dat alleen op basis van feiten -vergelijkbaar met de wijze waarop de eerdere alternatieven zijn beoordeeld- een daadwerkelijke heroverweging van het eerder genomen besluit kan plaatsvinden.
De uitkomst daarvan kan overigens ook zijn, dat het oude besluit gehandhaafd blijft.

Alleen door in deze als een ‘open boek’ te functioneren kan in een open dialoog en democratisch genomen besluiten, draagvlak ontstaan voor de besluiten van de gemeenteraad en het College van Waalre.

Het alternatief is samengevat in een Motie waarover de gemeenteraad z.s.m. een uitspraak moet doen en dat daarmee bij voldoende steun opdracht is voor het College.
Want het is ongewenst dat de werkgroep in beslotenheid te lang doet over het formuleren van een alternatief dat onderzocht moet worden: uiteindelijk beslist de gemeenteraad in het openbaar.
Mede vanwege de voortgang en het naderbij komen van een ‘point of no return’ is snel duidelijkheid nodig over welk alternatief de gemeenteraad extra uitgezocht wil hebben.

Gerard Lammers is namens ZW14 lid van de werkgroep en voor vragen over dit alternatief is hij de contactpersoon (0653606137).

Het voorstel: Voorzet voor alternatieve locatie huisvesting gemeente Waalre 20150130 15 uur

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven