AZC: Vragen ter voorbereiding van 12 mei

*** de antwoorden op onderstaande vragen zijn verwerkt in het Raadsvoorstel dat de gemeenteraad op 12 mei besproken heeft. Tijdens die vergadering gaven ook andere partijen aan dat de communicatie met omwonenden slecht verlopen was. Zie hier de link naar de website van de gemeente. ****

 

Aan:       College B&W Waalre                                                                                                                 29 april 2016.
Kopie:    Gemeenteraad Waalre

Geacht College van B&W Waalre,

Ter voorbereiding van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst op 12 mei a.s. heeft ZW14 gesproken met verschillende inwoners uit Waalre en zich geprobeerd te verdiepen in de verschillende kanten van uw voorgenomen besluit. Om een goed oordeel te kunnen geven, vragen we  u bijgevoegde vragen z.s.m. te beantwoorden.

Als eerste: draagvlak van inwoners is essentieel. Zij mogen in deze belangrijke fase niet genegeerd worden. Iedereen die kritisch is en dit ook uit, is heel belangrijk voor het uiteindelijke draagvlak. Men mag niet weggezet worden als zijnde niet deugend.
Wij zien hierin een belangrijke taak voor de lokale politiek, vooral het bestuur (maar ook de volksvertegenwoordigers). Daarom verbaast het ons dat zowel in De Schakel van 19 april j.l. als de website (vragen en antwoorden, zie citaat onderaan onze brief), geschreven wordt dat er geen tijd is voor gesprekken met inwoners over locatie, vorm en aantallen. Er zijn nog maar drie locaties (waarvan twee aan de Heistraat) in het vizier. Inwoners rond die locaties laten zich -terecht- horen. Wij gaan ervan uit dat het ten alle tijden mogelijk is om tijd vrij te maken. Wijziging in prioritering van te behandelen onderwerpen dient dan plaats te vinden. Bezorgde inwoners mogen niet genegeerd worden.
Geen tijd mag absoluut geen argument zijn om niets te doen. Dan moeten andere onderwerpen maar naar achteren geschoven worden.
Concreet: met welke groeperingen in de Waalrese samenleving heeft u gesproken en specifiek in welke mate heeft u direct omwonenden gehoord. Kunt u aangeven wat hun opmerkingen en vragen waren en wat u ermee gedaan heeft.

Ten tweede: er is veel onduidelijkheid over hoe berekend is dat het aantal sociale huurwoningen in Waalre te weinig is voor huisvesting van het voor Waalre verplichte aantal van 67 Statushouders. De figuur in de presentatie van 31 maart is onduidelijk.
Concreet: Kunt u dit nogmaals uitleggen en ook actief publiekelijk communiceren. Minimaal via de website van de gemeente.

Ten derde: er zijn -zowel bij de Rooische Hoeve als bij de Heikantstraat- door omwonenden suggesties gedaan voor mogelijke (bedrijfs)panden die geschikt te maken zijn voor huisvesting van Statushouders.
Kunt u -al of niet vertrouwelijk-  een overzicht geven van de eigenaren waarmee u in gesprek bent (geweest) voor (aanpassen van) de huisvesting van Statushouders en waarom wel/niet hiermee verder is gegaan.

Ten vierde: verschillende partijen geven de voorkeur aan kleinschaliger opvang van asielzoekers in Waalre, als alternatief voor 1 AZC van 300 mensen.
Kunt u aangeven wat de voor- en nadelen van een dergelijke opvang zijn in vergelijking met een AZC van 300 mensen. Graag ook actief publiceren (minimaal op de website van de gemeente), met bronvermelding!

Ten vijfde: zelf heb ik het als erg verhelderend ervaren om een bezoek te brengen aan een AZC.
Is het mogelijk om nu al met betrokken inwoners een dergelijk bezoek te organiseren. Bij voorkeur inclusief een afspraak met iemand uit het buurtoverleg ter plaatse.

Nadrukkelijk bevelen wij u aan het artikel in de Trouw – de Verdieping te lezen van 29 april 2016 over Naïef hoeft niet onnozel te zijn: negeren van kritische geluiden van omwonenden is contraproductief voor het creëren van draagvlak.

Namens de fractie ZW14, met vriendelijke groet,

Nan Zevenhek

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven